Aktualności

 


 

Bydgoszcz, dnia 13 kwietnia 2018 r.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy

zaprasza dnia 10 maja 2018 r. (czwartek) na szkolenie

NARZĘDZIA GIS WSPOMAGAJĄCE WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI

PROWADZĄCY:               dr inż. Radosław Gaca, rzeczoznawca majątkowy

CEL SZKOLENIA:           Zapoznanie uczestników z problematyką teoretyczną i zasadami praktycznego wykorzystania w wycenie nieruchomości systemu informacji geograficznej (GIS). W ramach zajęć przeprowadzone zostaną warsztaty - ćwiczenia z praktycznego wykorzystania rozproszonych danych o nieruchomościach, metod identyfikacji nieruchomości w przestrzenni oraz przetwarzania i wizualizacji danych o nieruchomościach.

MIEJSCE SZKOLENIA:   Bydgoski Dom Technika NOT, Bydgoszcz, ul. K. Gotowskiego 6, sala 209

CZAS SZKOLENIA:         od 9:00 (8 godzin wykładowych)

LICZBA UCZESTNIKÓW:  maksymalnie 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona opłatą)

PROGRAM SZKOLENIA

Podstawy teoretyczne:

 • Wprowadzenie – system informacji geograficznej (ang. geographic information system, GIS)
  - 0,5 godziny,
 • Wprowadzenie do programu QGIS - 0,5 godziny.

Warsztaty - ćwiczenia:

 • Kalibracja i personalizacja programu, podstawowe działania w programie QGIS - 1,0 godzina,
 • Tworzenie pierwszego projektu dla danych przestrzennych - 1,0 godzina,
 • Ćwiczenia z tabelą atrybutów – pozyskiwanie danych opisowych z danych przestrzennych - 1,0 godzina,
 • Dodawanie i edycja obiektów na mapach - 1,0 godzina,
 • Identyfikacja działek wg numeru TERYT - 1,0 godzina,
 • Analiza rynku z wykorzystaniem danych przestrzennych, mapy cen - 1,5 godziny,
 • Eksport danych do innych programów geoprzestrzennych (np. Google Earth itp.) – 0,5 godziny.

W ramach warsztatów przeprowadzone zostaną ćwiczenia przy wykorzystaniu programu QGIS oraz programu Google Earth. Do udziału w warsztatach niezbędne będzie posiadanie własnego komputera z zainstalowanym programem QGIS w wersji 2,18 (zgodnie z poniższą instrukcją) oraz program Google Earth i Excel w wersji co najmniej 97. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają materiały obejmują zagadnienia teoretyczne i opis wszystkich ćwiczeń.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 280 zł dla członków SRM w Bydgoszczy i 350 zł dla pozostałych uczestników i obejmuje koszty organizacyjne, przerwy kawowe. Organizatorzy nie przewidują obiadu.

UWAGI: brak miejsc na szkolenie w terminie 10 maja 2018 r. Możliwa jest organizacja 2 edycji szkolenia.

 


 

Bydgoszcz, dnia 3 kwietnia 2018 r.

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy

zaprasza dnia 20 kwietnia 2018 r. (piątek) na szkolenie

RODO – reforma ochrony danych osobowych w praktyce działalności rzeczoznawców majątkowych.

PROWADZĄCY:
Bartosz Sadowski - radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych JGBSP w Bydgoszczy,  doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, były radca w Generalnym Inspektoracie Ochrony Danych Osobowych;  trener i audytor w licznych szkoleniach i audytach z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i dostępu do informacji publicznej; specjalista z zakresu prawa nowych technologii, w szczególności ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy

CEL  SZKOLENIA:          
spełnienie wymogów prawnych RODO, dostosowanie prowadzonej działalności do nowych wymogów prawnych wprowadzonych RODO w zakresie ochrony danych osobowych

MIEJSCE SZKOLENIA:   Hotel City w Bydgoszczy przy ul. 3 Maja 6 , przy Rondzie Jagiellonów

CZAS SZKOLENIA:         od 9:00 do 12:30 (4 godziny wykładowe, przerwa kawowa 10:30 - 11:00)

PROGRAM SZKOLENIA:

Geneza i cele reformy ochrony danych osobowych RODO - fakty i mity RODO.

Kogo i czego dotyczy RODO w tym m. in.:

a)     tradycyjne i elektroniczne formy przetwarzania danych;

b)     outsourcing przetwarzania danych osobowych.

Obowiązki rzeczoznawców majątkowych wynikające z RODO, w tym m. in.

a)     legalność przetwarzania danych;

b)     obowiązki informacyjne;

c)     obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych;

d)     inwentaryzacja danych osobowych, analiza ryzyka;

e)     zabezpieczenie danych – etap projektowania, etap wdrażania.

Prawa klientów:

a)     prawo do przenoszenia danych;

b)     prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

c)     prawo do bycia zapomnianym.

Naruszenie ochrony danych osobowych – skutki, tryb postępowania:

a)     notyfikacja;

b)     powiadomienie osoby, której naruszenie dotyczy;

c)     powiadomienie organu nadzorczego.

Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych:

a)     finansowa;

b)     odszkodowawcza;

c)     karna.

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 150 zł dla członków SRM w Bydgoszczy i 200 zł dla pozostałych uczestników i obejmuje koszty organizacyjne, przerwę kawową i wydrukowane materiały szkoleniowe.

Parking dostępny jest przy hotelu - płatny we własnym zakresie.

Opłatę za uczestnictwo prosimy uiścić przelewem na konto Stowarzyszenia:

50 1020 1462 0000 7702 0125 8458

Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, potwierdzony wniesieniem opłaty na konto
SRM w Bydgoszczy – 17 kwietnia 2018 r. (wtorek). Zgłoszenie uczestnictwa (imię, nazwisko, numer uprawnień i dane do rachunku) proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.

 


 

 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy

zaprasza na szkolenie

RYNEK NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH W POLSCE - stan, nowe uregulowania prawne, wybrane zagadnienia związane z wyceną

które odbędzie się dnia 19 listopada 2016 r. (sobota)

PROWADZĄCY:               Tomasz Ciodyk - rzeczoznawca majątkowy (od 1997 r.), wieloletni (od 1995 r.) pracownik Agencji Nieruchomości Rolnych, autor wielu publikacji dotyczących wyceny i rynku nieruchomości rolnych, od wielu lat współautor corocznego raportu "Rynek ziemi rolniczej" wydawanego przez Instytut Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, wykładowca na studiach podyplomowych wyceny nieruchomości.

MIEJSCE SZKOLENIA:   Hotel City w Bydgoszczy przy ul. 3 Maja 6 , przy Rondzie Jagiellonów

CZAS SZKOLENIA:         od 9:00 do około 16:30 (przerwa obiadowa 13:15 - 14:00)

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Ewolucja przepisów dotyczących obrotu ziemią rolną w Polce po 1989 r.
 2. Aktualny stan rynku nieruchomości rolnych w Polsce.
 3. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu WRSP oraz o zmianie niektórych ustaw:
  • Kto może swobodnie nabyć nieruchomość rolną w Polsce.
  • Nabywanie nieruchomości rolnych na podstawie zgody Prezesa ANR.
  • Obowiązki nabywcy związane z nabyciem nieruchomości rolnych.
  • Prawo pierwokupu i prawo „wykupu”.
  • Zmiany w gospodarowaniu ziemią państwową przez ANR.

4. Wpływ nowych przepisów na wycenę nieruchomości rolnych.


 • W związku z art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia potwierdzające wypełnienie obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawcę majątkowego w wymiarze 8 godzin wykładowych.
 • Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z „Wytycznymi prowadzenia przez stowarzyszenia regionalne (członków PFSRM) szkoleń, realizujących ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, oraz prowadzenia ich rejestru”, przyjętymi w dniu 8 kwietnia 2014 r. przez Radę Krajową PFSRM.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 190 zł dla członków SRM w Bydgoszczy i 270 zł dla pozostałych uczestników i obejmuje koszty organizacyjne, obiad, przerwy kawowe i wydrukowane materiały szkoleniowe.

Opłatę za uczestnictwo prosimy uiścić przelewem na konto Stowarzyszenia:

50 1020 1462 0000 7702 0125 8458

Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, potwierdzony wniesieniem opłaty na konto SRM w Bydgoszczy – 14 listopada 2016 r.

Zgłoszenie uczestnictwa (imię, nazwisko, numer uprawnień i dane do rachunku) proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.

 

 


 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy

zaprasza na szkolenie

PRAKTYCZNE STOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

które odbędzie się dnia 4 czerwca 2016 r. (sobota)

PROWADZĄCY:            Zbigniew Januszewski, rzeczoznawca majątkowy z Lublina

MIEJSCE SZKOLENIA:   Bydgoski Dom Technika NOT, ul. B. Rumińskiego 6, sala 202

CZAS SZKOLENIA:        od 9:00 do około 16:30 (przerwa obiadowa od 13:00)

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 1. Zestawienie nieruchomości podobnych do wycenianej: Wartość nieruchomości a jej cena – z VAT czy bez VAT. Ceny przeciętne i możliwy sposób ich ustalania. Zmiana poziomu cen transakcyjnych wskutek upływu czasu. Wiarygodność prognozowanych cen. Cechy rynkowe, ich wagi i oceny. Dobór nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej. Tytuł realizowany przy uwzględnieniu: a)  przepisów prawa, b) orzecznictwa sądowego. Wyżej przedstawione zagadnienia będą omówione z wykorzystaniem odpowiednich do analizowanej kwestii przykładów.
 2. Pomiar podobieństwa nieruchomości: Formuła określania miary podobieństwa nieruchomości. Wyznaczenie znormalizowanych ocen stanu cech rynkowych. Wyznaczenie współczynnika miary podobieństwa nieruchomości. Granica miary podobieństwa nieruchomości. Wyżej przedstawione zagadnienia będą omówione z wykorzystaniem odpowiednich do analizowanej kwestii przykładów.
 3. Cel i zakres analizy rynku nieruchomości: Zakres badań. Rodzaj i obszar rynku lokalnego. Poznanie cen nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej. Poznanie cech nieruchomości podobnych do nieruchomości wycenianej. Tytuł realizowany przy uwzględnieniu: aplikacji i bazy danych rejestru cen transakcyjnych, przepisów prawa, orzecznictwa sądowego. Wyżej przedstawione zagadnienia będą omówione z wykorzystaniem odpowiednich do analizowanej kwestii przykładów.
 4. Zasada interpolacji i ekstrapolacji (hipotetyczny przedział cenowy). Tytuł realizowany przy uwzględnieniu noty interpretacyjnej: Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości.
 5. Wycena nieruchomości metodą porównywania parami. Tytuł ilustrowany przykładami. Ocena wyceny nieruchomości przy pomocy odchylenia standardowego i współczynnika korelacji.
 6. Wycena nieruchomości metodą korygowania ceny średniej. Tytuł ilustrowany przykładami.Ocena wyceny nieruchomości przy pomocy odchylenia standardowego i współczynnika korelacji.

 

 • W związku z art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia potwierdzające wypełnienie obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawcę majątkowego w wymiarze 8 godzin wykładowych.
 • Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z „Wytycznymi prowadzenia przez stowarzyszenia regionalne (członków PFSRM) szkoleń, realizujących ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, oraz prowadzenia ich rejestru”, przyjętymi w dniu 8 kwietnia 2014 r. przez Radę Krajową PFSRM.

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 200 zł dla członków SRM w Bydgoszczy i 300 zł dla pozostałych uczestników i obejmuje koszty organizacyjne, obiad, przerwy kawowe i wydrukowane materiały szkoleniowe.

Opłatę za uczestnictwo prosimy uiścić przelewem na konto Stowarzyszenia:

50 1020 1462 0000 7702 0125 8458

Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, potwierdzony wniesieniem opłaty na konto SRM w Bydgoszczy – 1 czerwca 2016 r.

Deklarację uczestnictwa (imię, nazwisko, numer uprawnień i dane do rachunku) proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.

 


 

 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zaprasza na szkolenie:

METODY STATYSTYCZNE I MODELE EKONOMETRYCZNE
W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI

które odbędzie się dnia 5 listopada 2015 r. (czwartek)

PROWADZĄCY: Radosław Gaca, rzeczoznawca majątkowy, członek SRM w Bydgoszczy, przewodniczący Komisji Standardów PFSRM

MIEJSCE SZKOLENIA: Bydgoski Dom Technika NOT, ul. B. Rumińskiego 6, sala 202

PROGRAM SZKOLENIA:

0900 – 1030

Wprowadzenie – taksonomia, metody statystyczne i modele ekonometryczne

1030 – 1100

Zbiór danych o transakcjach jako podstawa analiz i wyceny

1100 – 1130

przerwa kawowa

1130 – 1300

Metody oceny zmienności cech jakościowych – przykłady, obliczenia

1300 – 1400

Metoda korygowania stanów cech do stanu „ceteris paribus” – przykłady obliczenia

1400 – 1500

przerwa obiadowa

1500 – 1630

Analiza wpływu cech nieruchomości na różnicowanie cen przy wykorzystaniu korelacji rang – przykłady, obliczenia

Uczestnicy szkolenia proszeni są o ewentualne przygotowanie własnych zbiorów nieruchomości podobnych wraz z opisem ich cech.

Po zakończeniu części głównej szkolenia nastąpi przerwa kawowa, po której przedstawione zostaną zagadnienia związane z obowiązkiem przekazywania przez rzeczoznawców majątkowych wyciągu z operatu szacunkowego za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej podpisując go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami wejdzie w życie 14 października 2015 roku, zgodnie ze zmianą obowiązek przekazania wyciągu następuje w terminie 2 miesięcy od daty sporządzenia operatu szacunkowego) - 2 godziny wykładowe.

W związku z art. 175 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia potwierdzające wypełnienie obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawcę majątkowego w wymiarze 9 godzin wykładowych.

Szkolenie przeprowadzone zostanie zgodnie z „Wytycznymi prowadzenia przez stowarzyszenia regionalne (członków PFSRM) szkoleń, realizujących ustawowy obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych rzeczoznawców majątkowych, oraz prowadzenia ich rejestru”, przyjętymi w dniu 8 kwietnia 2014 r. przez Radę Krajową PFSRM.

Koszt udziału w szkoleniu wynosi:

150 zł dla członków SRM w Bydgoszczy, którzy regularnie opłacają składki
(nie zalegają z opłatą składek za okres dłuższy niż 3 miesiące),

200 zł dla pozostałych osób,

i obejmuje koszty organizacyjne, obiad, przerwy kawowe.

Opłatę za uczestnictwo prosimy uiścić przelewem na konto Stowarzyszenia:

50 1020 1462 0000 7702 0125 8458

Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu, potwierdzony wniesieniem opłaty na konto
SRM w Bydgoszczy – 2 listopada 2015 r.

Deklarację uczestnictwa (imię, nazwisko, numer uprawnień i dane do rachunku) proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 


 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zaprasza na szkolenie

GEOPORTAL – zbiory i usługi danych przestrzennych

które odbędzie się dnia 18 czerwca 2015 r. (czwartek) oraz dnia 19 czerwca 2015 r. (piątek).
Miejsce szkolenia: hotel Campanile Bydgoszcz, ul Jagiellońska 59
Rozpoczęcie szkolenia: godzina 9.15

Szkolenie zorganizowane zostało we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i adresowane jest do rzeczoznawców majątkowych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zbiorów i usług danych przestrzennych wykorzystywanych przez system geoportal, oraz nabyć umiejętności wykorzystania w ramach prowadzonej działalności zawodowej współczesnych źródeł danych o nieruchomościach zawartych w tym systemie.  Szkolenie będzie miało charakter jednodniowych warsztatów (do wyboru termin: 18 lub 19 czerwca). Część warsztatowa poprzedzona zostanie informacyjnym wstępem. Z racji warsztatowego charakteru spotkania wielkość grup jest ograniczona do 25 osób. Zachęcamy uczestników do zabrania przenośnych komputerów, tak aby można było na miejscu praktycznie zapoznać się z funkcjami geoportalu umożliwiającymi korzystanie z usług wyszukiwania, przeglądania, pobierania i przekształcania danych przestrzennych. Szkolenie poprowadzi równocześnie 3 prowadzących (Marcin Grudzień, Jacek Szczęsny, Michał Fijałkowski), którzy zapewnią uczestnikom skuteczne zapoznanie się z funkcjami systemu.

Pełna informacja dotycząca szkolenia w załączeniu.

 

zaproszenie GEOPORTAL, 18, 19 czerwca 2015 r.pdf

 


 

Zarząd Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy informuje, iż dnia 22 lutego 2015 r. odbyło się WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH w BYDGOSZCZY. W ramach Walnego Zebrania odbyły się wybory do organów statutowych SRM w Bydgoszczy oraz Komisji Opiniującej.

Wyniki Wyborów:
Prezes                    – Joanna Grzesiak
Zarząd                     – Ewa Wood, Naporska Izabela, Katarzyna Skibińska, Danuta Komorowska - Błaszak
Komisja Rewizyjna     – Jan Drygas, Malgorzata Sudorowska, Jan Pankau
Komisja Etyki            – Jerzy Landowski, Piotr Wendland, Marta Malec
Komisja Opiniująca     – Mirosława Bartoszewska, Jan Drygas, Adam Iskra, Wiesława Kaptur, Jan Kempa, Jerzy Landowski, Ewa Wood, Małgorzata Krajewska, Radosław Gaca, Izabela Naporska

 


 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zaprasza na szkolenie: PODEJŚCIE DOCHODOWE W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI – ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE, które odbędzie się w dniach 24 – 25 października 2014 r. (piątek i sobota)

PROWADZĄCY: PIOTR CEGIELSKI dr nauk ekonomicznych, rzeczoznawca majątkowy, doradca inwestycyjny (licencja KNF); posiada polskie, amerykańskie (MAI) i brytyjskie (MRICS) certyfikaty w zakresie wyceny nieruchomości.  Autor kilkuset wycen, głównie nieruchomości komercyjnych, przedsiębiorstw i spółek prawa handlowego. Autor wielu artykułów z zakresu wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw oraz analiz opłacalności inwestycji w nieruchomości, Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, podkomisji ds. szacowania nieruchomości.

MIEJSCE SZKOLENIA: Hotel Słoneczny Młyn w Bydgoszczy, przy ul.  Jagiellońskiej 96, http://www.sloneczny.eu/pl/

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień 1. Metoda inwestycyjna i metoda zysków  (9 godz.)

Podstawy formalno-prawne podejścia dochodowego
Wybrane zagadnienia z zakresu matematyki finansowej
Wytyczne MSSF w zakresie technik podejścia dochodowego
Zasady analizy rynku dla potrzeb wyceny metodą inwestycyjną
Prognoza dochodów brutto w oparciu o dane z rynku czynszów najmu
Prognoza dochodów brutto w oparciu o dane z zawartych umów najmu
Analiza i prognoza wydatków operacyjnych właściciela nieruchomości
Zasady analizy rynku dla potrzeb wyceny metodą zysków
Prognoza przychodów i kosztów na obszarze metody zysków

Dzień 2. Dyskontowanie i kapitalizacja oraz przykłady wycen (7 godz.)

Definicja stóp zwrotu; wymagana stopa zwrotu jako stopa dyskontowa
Wyznaczanie stóp zwrotu w oparciu o rynek nieruchomości
Wyznaczanie stóp zwrotu w oparciu o rynek kapitałowy
Wyznaczanie stóp zwrotu w oparciu o średni ważony koszt kapitału
Omówienie przykładu wyceny z wykorzystaniem metody inwestycyjnej
Omówienie przykładu wyceny z wykorzystaniem metody zysków
Omówienie przykładów wyznaczania stóp dyskontowych / kapitalizacji

 


 

 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zaprasza na szkolenie:

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU i BEZUMOWNE KORZYSTANIE Z NIERUCHOMOŚCI, które odbędzie się dnia 28 marca 2014 r. (piątek)

PROWADZĄCY:

 • mgr Piotr Zamroch, radca prawny, partner w Kancelarii „Sienkiewicz Jaroszewski Zamroch Radcowie Prawni Spółka Partnerska”, twórca bloga prawniczego „Przesył Energii” współautor książki pt. „Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości a problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z infrastrukturą przesyłową"
 • mgr inż. Radosław Gaca, rzeczoznawca majątkowy, przewodniczący Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, autor i współautor publikacji z zakresu problematyki służebności przesyłu

MIEJSCE SZKOLENIA: Hotel City w Bydgoszczy przy ul. 3 Maja 6 , przy Rondzie Jagiellonów

PROGRAM SZKOLENIA (łącznie 8 godzin szkoleniowych):

 1. Uwarunkowania prawne służebności przesyłu.
 2. Uwarunkowania prawne związane z wynagrodzeniami za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych.
 3. Omówienie założeń do KSWS 4 „Określanie wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych”
 4. Przykłady wycen z zakresu określania wartości służebności przesyłu
  i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych

 


 

Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy zaprasza na szkolenie: WYCENA WARTOŚCI LASU, DRZEW POJEDYNCZYCH I DRZEWOSTANÓW, które odbędzie się w dniach 14 – 15 czerwca 2013 r. w miejscowości  Sokole Kuźnica k. Koronowa, w powiecie bydgoskim (Pensjonat Agroturystyczny RYBAKÓWKA). Szkolenie poprowadzi dr inż. Robert Zygmunt ­– leśnik, rzeczoznawca majątkowy, członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania nieruchomości

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nieruchomości leśne, zadrzewione i zakrzewione oraz ich cechy mające wpływ na  wartość.  Podstawy prawne i metody wyceny - główne czynniki determinujące wybór sposobu wyceny. Źródła informacji i dokumenty wykorzystywane w procesie wyceny.
 2. Określenie siedliskowego typu lasu oraz omówienie praktycznych sposobów pomiaru drzewa
  i drzewostanu.
 3. Przykład pomiaru dla wyceny pojedynczego drzewa, oraz pomiary drzewostanu na powierzchniach próbnych przy zastosowaniu statystyczno    – matematycznego systemu inwentaryzacji lasu, określenie wieku drzewostanu.
 4. Obliczenia wyników inwentaryzacji, sporządzenie uproszczonego opisu taksacyjnego oraz określenie klasy bonitacji i wskaźnika zadrzewienia   w zakresie niezbędnym do sporządzenia wyceny.
 5. Zasady wyceny, gdy: sposób użytkowania nieruchomości „las” – jest  zgodny z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego, sposób użytkowania  nieruchomości „las” – jest niezgodny z miejscowym planem  zagospodarowania przestrzennego
 6. Przykład wyceny lasu i drzew pojedynczych dla potrzeb określenia wysokości odszkodowania
  z tytułu wywłaszczenia nieruchomości np. pod budowę drogi.
 7. Zastosowanie paragrafu 45 rozporządzenia z dnia 21.09.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości sporządzania operatu szacunkowego. Przykład operatu wyceny parku w celu nabycia na rzecz Gminy.
 8. Wycena pojedynczych drzew w związku z kradzieżą, uszkodzeniem, zniszczeniem, wykonywaniem prac ziemnych itp.

 

Zarząd Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Bydgoszczy informuje, iż dnia 14 marca 2012 r. odbyło się WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH w BYDGOSZCZY. W ramach Walnego Zebrania odbyły się wybory do organów statutowych SRM w Bydgoszczy oraz Komisji Opiniującej.

Wyniki Wyborów:
Prezes                    – Joanna Grzesiak
Zarząd                     – Ewa Wood, Naporska Izabela, Jan Drygas, Jan Pankau
Komisja Rewizyjna      – Helena Sienkiewicz – Szkuta, Elżbieta Majewska, Romuald Gill
Komisja Etyki            – Jerzy Landowski, Jan Kempa, Stanisław Komorowski
Komisja Opiniująca     – Mirosława Bartoszewska, Jan Drygas, Adam Iskra, Wiesława Kaptur,
Jan Kempa, Jerzy Landowski, Elżbieta Majewska, Ewa Wood
W dniach 07 – 09 września 2011 r. w Warszawie  i 14 – 16 września 2011 r. w Bydgoszczy odbyła się EDYCJA X kursu specjalistycznego WYCENA DLA POTRZEB ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI.

Organizatorem szkolenia jest Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych oraz Związek Banków Polskich.
Kurs prowadzą naukowcy i praktycy - wysokiej klasy specjaliści zajmujący się zagadnieniami rynków nieruchomości i kapitałowych oraz zagadnieniami zabezpieczenia wierzytelności - wśród nich przedstawiciele sektora bankowego, funduszy nieruchomościowych i rzeczoznawcy mający doświadczenie w zakresie wyceny zabezpieczeń wierzytelności. Wykładowcy odpowiedzialni za poszczególne tematy zaprezentowani są poniżej w ramowym programie kursu.

 

 

Zdjęcie:  uczestnicy szkolenia (kliknij na zdjęciu aby powiększyć)

załączniki: program szkolenia – EDYCJA X , Zdjęcie